Begunstigden

Er zijn verschillende categorieën van begunstigden.

In de eerste plaats alle personeelsleden van de gemeenten, OCMW's, intercommunale samenwerkingsverbanden en AGB's die bij onze dienst zijn aangesloten. De werkgeversbijdragen worden door de RSZ maandelijks geïnd via de RSZ aangifte.

Daarnaast kunnen besturen ook beslissen om hun onderwijzend personeel bij onze dienst aan te sluiten. Hiervoor volstaat een eenvoudige college- of raadsbeslissing. De werkgeversbijdragen voor deze personeelsleden worden per kwartaal door de GSD-V rechtstreeks aan het bestuur gefactureerd..

Sinds 2011 kunnen de uitvoerende mandatarissen zich bij ons aansluiten en sinds oktober 2014 ook de raadsleden. Voor hen is er enkel de mogelijkheid om individueel aan te sluiten en de bijdrage zelf te betalen.

Sinds 2015 kunnen ook vrijwillige brandweerlieden aansluiten bij de GSD-V. Sommige hulpverleningszones kozen om de volledige groep collectief aan te sluiten en de kostprijs op zich te nemen. In de zones waar dit niet gebeurde is het mogelijk om individueel aan te sluiten, indien de hulpverleningszone is aangesloten en mits betaling van de bijdrage.