IN DE KIJKER

In onze kantoren te Brussel zorgen momenteel twee personen voor de administratieve en praktische ondersteuning van de dienstverlening en dit onder leiding van de directeur. Deze pool wordt uitgebreid met een halftijdse administratieve functie.

Taken:

  • algemeen secretariaat
    • telefonisch onthaal en permanentie
    • verwerking briefwisseling
  • ondersteuning in het kader van onze dienstverlening
    • aanmaak dossiers: scannen van de aanvragen, digitaal registreren van aanvragen
    • afhandeling premie-aanvragen (repetitief administratief werk)

Download hier de vacature.