Vrijwillige brandweer

Sommige hulpverleningszones besloten om niet collectief aan te sluiten voor de vrijwilligers, enkel voor de beroepspersoneelsleden. Voor deze zones kunnen de vrijwilligers individueel aansluiten om van de voordelen van GSD-V en PlusPas te genieten.