Tussenkomsten in medische kosten

Aanvraag

Sinds 1 januari 2018 wordt er een nieuwe werkwijze gehanteerd voor de verwerking van aanvragen van medische kosten en werken we met aanvragen per kalenderjaar. Momenteel aanvaarden wij enkel aanvragen voor het jaar 2018. Kosten van het jaar 2018 moeten ten laatste op 31/12/2019 bij ons ingediend worden.

Om kosten van het jaar 2018 in te dienen, dient de begunstigde ons verplicht volgende basisdocumenten te bezorgen:

  • inlichtingenformulier (NIEUW, per kalenderjaar!)
  • belastingbrief aanslagjaar 2018, inkomsten 2017 van de begunstigde en de partner
  • recente loonfiche van alle gezinsleden die werken bij een aangesloten bestuur (als bewijs van tewerkstelling)
  • de remgeldteller 2018 van de begunstigde, zijn/haar partner en kinderen ten laste (op te vragen bij diens mutualiteit)

 

Daarnaast mag de begunstigde ons, indien gewenst, ook onderstaande kosten bezorgen, gegroepeerd voor heel 2018 wat betreft hem- of haarzelf, de partner en kinderen ten laste:

  • factuur i.v.m. OGEN (bril/lenzen of laseroperatie)
  • factuur i.v.m. OREN (hoorapparaat)
  • factuur i.v.m. TANDEN* (orthodontie, tandprothese, tandimplantaat)
  • facturen van steunzolen, pruik en/of osteopaat*

* laat de behandelaar een overzicht maken voor het volledig kalenderjaar (naam patiënt, data consultaties, omschrijving behandeling en betaalde bedragen).

 

Andere kosten of problemen?

Andere medische kosten komen niet in aanmerking, omdat deze niet erkend zijn door het RIZIV of al zijn opgenomen in de remgeldteller van de mutualiteit.
Zijn er andere (financiële) problemen? Neem dan gerust contact op met uw maatschappelijk assistent.