Over GSD-v

In uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de lokale sector in Vlaanderen hebben de sociale partners (de VVSG en de drie vakbonden) op 26/1/2009 de vzw GSD-V opgericht.

De GSD-V startte als afsplitsing van de federale GSD-RSZPPO en is actief sinds 1 januari 2010 als sociale dienst ten voordele van meer dan 100.000 begunstigden.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze GSD-V over een aantal troeven beschikt die wel degelijk een meerwaarde kunnen betekenen voor de personeelsleden van de aangesloten besturen.
Naast diverse premies en de vakantievoordelen via de vzw Pollen, zijn vooral onze sociale en financiële tussenkomsten -waarbij absolute discretie wordt gewaarborgd-  een onmiskenbaar voordeel van onze GSD-V.