Bewust Consumeren

In samenwerking met 'Diverscity', de 'Centra voor Basiseducatie' en het 'Vlaams Centrum Schuldenlast' heeft de GSD-V het opleidingstraject “bewust consumeren” uitgewerkt om

  • enerzijds de meest kwetsbare medewerkers wegwijs te maken in de verschillende financiële aspecten waarmee zij in hun dagelijks leven te maken krijgen
  • anderzijds de aangesloten besturen een zinvol opleidingstraject aan te bieden tegen een verlaagd tarief.

Geïnteresseerde besturen kunnen contact opnemen met GSD-V info [at] gsd-v [dot] be (subject: Bewust%20consumeren) .