Pollen

Als begunstigde van de GSD-V kunt u gebruik maken van het uitgebreid en aantrekkelijk vakantieaanbod van de vzw POLLEN. Via de samenwerking met diverse touroperatoren biedt de vzw Pollen u bijzondere voordelen. 

Geïnteresseerden kunnen jaarlijks (rond de kerstperiode) de papieren vakantiebrochure vragen bij de personeelsdienst. De elektronische brochure wordt rechtstreeks verstuurd als u zich heeft geregistreerd bij Pollen of kan u online raadplegen door onderaan op de link te klikken.

De GSD-V kent bovendien een vakantiepremie van 5 euro per dag toe voor elk kind van de begunstigde (tot de leeftijd van 18 jaar) dat deelneemt aan een vakantie die geboekt werd via de vakantiedienst 'POLLEN'. Deze premie wordt bij de reservering rechtstreeks in mindering gebracht op de factuur. De toelage bedraagt maximum 50 euro per jaar en per kind.

Voor bijkomende informatie en reservaties moet u rechtstreeks contact opnemen met de vzw POLLEN via de website www.pollen.be of via het algemeen telefoonnummer 02-2370150 en niet met de GSD-V. De toegang tot de website gebeurt via een registratieformulier dat u online dient in te vullen.

De toegang tot deze website gebeurt via het inschrijvingsnummer van uw bestuur bij RSZPPO (te bekomen op uw personeelsdienst).