Premies

De premies worden na een eenvoudig administratief onderzoek toegekend, naar aanleiding van bepaalde familiale of professionele gebeurtenissen. Om de premie te bekomen, volstaat het om het speciale aanvraagformulier in te dienen.

De aanvragen moeten binnen een redelijke termijn, maximaal 12 maanden na de gebeurtenis, ingediend zijn. 

Elke begunstigde krijgt de premies waarop hij/zij aanspraak maakt. Dezelfde persoon kan slechts één premie per gebeurtenis aanvragen.

In bepaalde gevallen vervalt het recht op een premie (details opgesomd per premie).