Sociale Interventies

Hulpverlening

De hulpverlening kan verschillende vormen aannemen:

  • begeleiding en opvolging in bepaalde situaties, wanneer de begunstigde dit wenst. Een gesprek dat toelaat de verschillende mogelijkheden te onderzoeken, kan erg belangrijk zijn;
  • inlichtingen over sociale wetgeving, concreet gericht op het samenstellen van een dossier; 
  • financiële tussenkomsten in erkende medische kosten (via de remgeldteller) en extra kosten zoals bril/lenzen, hoorapparaten, uitzonderlijke tandkosten, steunzolen, haarprothesen en osteopathie.

Het spreekt vanzelf dat de GSD-V slechts in laatste instantie tussenkomt, dat wil zeggen na tussenkomst van de mutualiteit, de verzekering, andere sociale diensten, enz.

Maatschappelijk assistenten

Om deze hulp mogelijk te maken, staat er bij de GSD-V een team van maatschappelijk assistenten te uwer beschikking. Zij volgen elk een bepaalde regio op. U kan de verantwoordelijke maatschappelijk assistente bereiken op de zitdagen die in uw bestuur (of in naburige gemeenten) georganiseerd worden of u kan haar rechtstreeks telefonisch contacteren. Uitzonderlijk kan ook een huisbezoek plaatsvinden. De maatschappelijk assistenten zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw problemen. Ze zijn gebonden door het beroepsgeheim en behandelen elk probleem discreet en vertrouwelijk.

Financiële hulp

Het verlenen van financiële hulp is geen automatisme of  absoluut recht, maar heeft tot doel bijstand te verlenen aan personen en gezinnen die omwille van allerhande tegenslagen en/of grote uitgaven bedreigd worden in hun waardigheid.

Onze tussenkomsten zijn gebaseerd op eenvormige toewijzingscriteria en inkomensbarema’s. Zo wordt bij een financiële tussenkomst onder meer rekening gehouden met het bruto belastbaar inkomen van de begunstigde (en diens partner) en met het aantal personen dat fiscaal ten laste is in het gezin.

Deze tussenkomsten zijn dus in hoofdzaak bestemd voor mensen met een bescheiden inkomen, maar in behartenswaardige gevallen kan steeds tussenkomst gevraagd worden via de maatschappelijk assistente.