IN DE KIJKER

We vinden het heel spijtig, maar moeten helaas meedelen dat onze zitdagen in mei 2021 nog niet zullen doorgaan.
We willen gehoor geven aan de oproep van de overheid om maximaal thuis te werken om op die manier verplaatsingen en samenkomsten zoveel mogelijk te vermijden. We geloven dat we hierin als sociale dienst een verantwoordelijkheid hebben – zoals iedereen dit ook individueel heeft.

Aanvragen voor tussenkomsten in medische kosten van 2020 kunnen ingediend worden vanaf januari, maar het is best om hiermee nog iets langer te wachten (tot alle medische kosten van 2020 zeker verwerkt zijn door het RIZIV).
Meer informatie hierover kan u vinden in onze brochure 2021, op www.gsd-v.be of via uw maatschappelijk assistent(e).

Ook als u zich in een problematische situatie bevindt, kan u uw maatschappelijk assistent(e) telefonisch of via mail bereiken. Zij/hij zal het nodige doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.