Collectieve verzekering gezondheidszorg (hospitalisatie, ernstige ziekte)

Ingevolge een sectoraal akkoord zijn alle lokale besturen in het Vlaams Gewest vanaf het jaar 2002 verplicht een gratis "collectieve verzekering gezondheidszorg" aan hun personeelsleden aan te bieden.

Opgepast: deze verplichting geldt enkel voor de gewone personeelsleden, niet voor het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs.

Nochtans kunnen de besturen deze collectieve verzekering ook aanbieden aan de gesubsidiëerde personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs. Het bestuur bepaalt autonoom de voorwaarden (bv. inzake tenlasteneming premies).
Ook de (uitvoerende) mandatarissen kunnen intekenen op deze collectieve verzekering maar zij moeten de premie zelf ten laste nemen.

Een overgrote meerderheid van de lokale besturen heeft de collectieve verzekering, afgesloten tussen RSZPPO en Ethias voor de periode 2011-2013, overgenomen. Vanaf 1/1/2014 werd deze verzekering jaarlijks verlengd. In 2017 werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven door de Federale Pensioendienst. Deze werd gegund aan AG Insurance. Vanaf 1/1/2018 zal de collectieve verzekering dus via AG Insurance verlopen. Op 5/9/2017 ontvingen de besturen een mail van AG Insurance met de nodige documenten en een begeleidende brief met wat hen te doen staat:

 

Tot 31/12/2017 kan u nog contact opnemen met Ethias over lopende dossiers:

  • Inzake aansluiting of facturatie: 011/28 22 40 of productie [dot] gezondheidszorg [at] ethias [dot] be
  • Inzake schaderegeling: 011/28 27 60 of schade [dot] gezondheidszorg [at] ethias [dot] be