OVER GSD-V

WIE ZIJN WIJ?

GSD-V vzw, wat staat voor Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw,
richt zich tot de lokale besturen in Vlaanderen.

Alle (gepensioneerde) personeelsleden van de besturen die zich bij ons aansluiten,
genieten van tal van voordelen:

BEGUNSTIGDEN

De personeelsleden van de besturen, instellingen of verenigingen die bij onze dienst zijn aangesloten

Onderwijzend personeel van de besturen die hun onderwijsinstelling(en) bij de GSD-V hebben aangesloten

Uitvoerende mandatarissen en raadsleden

Brandweerlieden