BEGUNSTIGDEN

Uitvoerdende mandatarissen en raadsleden

Aansluiting

De uitvoerende mandatarissen (de burgemeester en de schepenen) of raadsleden kunnen zich – op individuele basis – aansluiten bij de GSD-V, op voorwaarde dat hun bestuur aangesloten is. De aansluiting geldt per kalenderjaar.
Wenst een mandataris of raadslid zich aan te sluiten bij de GSD-V? Laat dan het inschrijvingsformulier invullen. Na de betaling van de bijdrage ontvangt hij/zij de informatiebrochure van de GSD-V en de persoonlijke PlusPas. Het vakantie-aanbod van vzw Pollen is beschikbaar op hun website.

Inschrijvingsformulier aansluiting

Na aansluiting genieten mandatarissen en raadsleden – gedurende de periode van hun politiek mandaat en zolang de jaarlijkse bijdrage wordt betaald – grotendeels dezelfde voordelen als de andere personeelsleden:

 

Opgelet

Financiële tussenkomsten (behalve de premies) zijn gelinkt aan het inkomen.

Bijdrage

De jaarbijdrage vanaf 1 januari 2021 bedraagt:

Voor burgemeesters  
inwonersaantal tot 6000 €100
inwonersaantal tussen 6001 – 20000 €200
inwonersaantal boven 20001 €300
Voor schepenen  
inwonersaantal tot 20000 €75
inwonersaantal tussen 20001 – 50000 €150
inwonersaantal boven 50001 €225
Voor raadsleden €50