VIA

Op 31 mei 2013 werd het Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA 4). Dit akkoord is van toepassing op de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten, zoals de thuiszorgdiensten, de diensten kinderopvang, de instellingen voor personen met een handicap, de instellingen bijzondere jeugdzorg en de vrijetijdsdiensten. Het akkoord kwam tot stand na onderhandelingen tussen de sociale partners, met name de drie representatieve vakorganisaties, de Vlaamse regering en de VVSG. Met dit akkoord willen de sociale partners, in navolging van de private sector, inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze diensten. Het akkoord geeft ook uitvoering aan het vorige VIA, meer bepaald aan de uitbetaling van de middelen voorzien in het VIA 3 (akkoord 2006-2010) voor de opbouw van een tweede pensioenpijler.

Op 8 juni 2018 werd het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector in de lokale besturen gesloten (VIA5). Het akkoord kwam tot stand na onderhandelingen tussen de sociale partners, m.n. de representatieve vakorganisaties (ACOD, ACV-OD en VSOA), de Vlaamse regering en de VVSG. Met dit akkoord willen de sociale partners, net zoals de private sector, inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen gesubsidieerde diensten en aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze diensten.

Voor meer informatie kan u terecht bij GSD-V - Koen Geeraerts, via [at] gsd-v [dot] be, 02/211 56 89. Voor managementondersteuning en kwaliteit kan u terecht bij VVSG en/of Diverscity.