IN DE KIJKER

VIA 3

Bij de onderhandelingen over VIA3 (2005-2010) werd de publieke sector erg laat betrokken. Het merendeel van de middelen werd in het Gemeentefonds gestort.

Daarnaast werden er voor drie zaken aanmoedigingspremies voorzien: 2 e pensioenpijler, Sociale Maribel, en gesco-statuut. I.k.v. het VIA5-akkoord worden de premies 2 e pensioenpijler en Sociale Maribel bij de opstapmiddelen VIA5 gevoegd.

De premie gesco wordt uitbetaald door Kind en Gezin en maakte geen deel uit van de het VIA5-akkoord.