IN DE KIJKER

VIA 4

Het VIA4-akkoord is pas na moeizame onderhandelingen tot stand gekomen in 2013 (looptijd 2013-2015 i.p.v. 2010-2015, maar blijft net zoals de vorige akkoorden doorlopen tenzij bij het afsluiten van een volgend VIA-akkoord anders beslist wordt).

Voor de publieke sector omvat het akkoord drie luiken: managementondersteuning, koopkracht, en VTO (vorming, training en opleiding).

De middelen managementondersteuning (2 mio euro), toegewezen aan VVSG, worden enkel aangewend voor de sectoren kinderopvang en thuiszorg (financiering steunpunten kinderopvang en thuiszorg en alle bijhorende ondersteuning).

De middelen koopkracht beogen een verhoging van de 2 e pensioenpijler of maaltijdcheques voor VIA-personeel bij lokale besturen. Elk bestuur krijgt een maximumbedrag toegewezen ter financiering van deze verhogingen voor VIA-personeel.

N.a.v. de problemen met de uitvoering van dit akkoord werden twee criteria versoepeld:

  1. Besturen die uitzonderlijke inspanningen doen (maaltijdcheques van 7 euro en 2e pensioenpijler van 6% of equivalente kloofdichting van 50%) krijgen de middelen zonder dat deze aan een specifieke verhoging gekoppeld zijn.
  2. De niet-opgevraagde middelen worden herverdeeld en mogen voor al het personeel ingezet worden en dit ruimer dan alleen voor maaltijdcheques en/of tweede pensioenpijler.

N.a.v. het VIA5 akkoord werd een deel van de restmiddelen geheroriënteerd naar de opstapmiddelen VIA5. Dit betekent dat enkel die besturen die in 2017 een verhoging maaltijdcheques of tweede pensioenpijler hebben doorgevoerd met de restmiddelen VIA4, dit opnieuw kunnen aanvragen. Al de overblijvende restmiddelen van 2018 worden bij de opstapmiddelen VIA5 gevoegd.

De middelen VTO waren initieel alleen bedoeld voor langdurige kwalificerende trajecten. Omwille van plaatsgebrek bij de CVO’s en de aard van de opleidingen (die niet altijd overeenkomen met ieders noden) werden een aantal andere projecten opgestart, nl. de kinderopvangcaravans, het project ‘Leren op de Werkvloer’ en het Vormingsfonds.

Voor specifieke informatie over een opleiding neemt u best contact op met

  • Ann Lobijn (E ann.lobijn@vvsg.be ) voor de kinderopvangcaravans;
  • Peter Neirynck (E peter.neirynck@diverscity.be ) voor de andere vormingen.