IN DE KIJKER

VIA 5

Op 8 juni 2018 werd VIA5 voor de lokale sector gesloten. Met dit akkoord willen de sociale partners, net zoals de private sector, inzetten op:

 • een kwaliteitsvolle dienstverlening in (bepaalde) door Vlaanderen gesubsidieerde diensten;
 • aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel in deze diensten.

VIA5 kent twee luiken:

 1. Een koopkrachtverhoging: enkel voor het VIA-personeel.
  Een bedrag van 24.639.869 euro per jaar vanaf 1/1/2020. Exacte maatregelen en modaliteiten moeten nog onderhandeld worden.
 2. In afwachting van de koopkrachtverhoging die in 2020 ingaat zijn er tussenmaatregelen voorzien:
  • Opstapmiddelen: 2 mio/jaar voor 2018 en 2019
   Financiering tweede pensioenpijler: enkel voor het contractueel VIA-personeel van
   • de woonzorgcentra (extra inspanning omwille van de historische achterstand)
   • de andere VIA-sectoren
  • Heroriëntering restmiddelen VIA3 en VIA4
   Financiering tweede pensioenpijler voor alle contractuele personeelsleden (VIA en niet-VIA sectoren).