EEN HELPENDE HAND BIJ PROBLEMEN

In bepaalde situaties volstaat het om inlichtingen te verschaffen, in andere gevallen is een luisterend oor erg belangrijk.

Voor ons staan de noden van iedere begunstigde centraal. Elke mens is anders en elke situatie vereist een persoonlijke aanpak op maat.

Het is uiteraard niet altijd de GSD-V die het meest aangewezen is om de nodige informatie of hulp te verschaffen. In dat geval verwijzen we de begunstigde door naar de instanties waar ze terecht kunnen (OCMW, CAW, pensioendienst, psycholoog,…).

Indien gewenst, kunnen we de begunstigde begeleiden tijdens een eerste afspraak (bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek).

Bij onvoorziene omstandigheden kan de begunstigde steeds een beroep doen op de maatschappelijk assistent bij hem of haar in de buurt. Zij/hij zal samen met de begunstigde bekijken of een uitzonderlijke financiële tussenkomst mogelijk is, op basis van een sociaal en financieel onderzoek. Uiteraard wordt de aanvraag met de nodige discretie behandeld en het recht op privacy gerespecteerd.

Deze ‘onvoorziene omstandigheden’ kunnen van diverse aard zijn. In de praktijk komen alle kosten die de financiële draagkracht van de begunstigde en zijn/haar gezin aantasten in aanmerking voor een financiële tussenkomst.

Deze aanvragen worden steeds voorgelegd aan het Beperkt Comité. Dit is een ad hoc werkgroep van de Raad van Bestuur en bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Hun beslissingen gebeuren op basis van een sociaal verslag dat opgesteld wordt door de maatschappelijk assistent. Dit verslag is anoniem.

Wanneer de aanvraag voor een tussenkomst geweigerd wordt, betreft deze weigering enkel de lopende aanvraag. Dit betekent niet automatisch dat de begunstigde uitgesloten wordt van latere tussenkomsten. De GSD-V blijft altijd tot hun beschikking. Het spreekt vanzelf dat wanneer de situatie van de begunstigde wijzigt of deze geconfronteerd wordt met nieuwe problemen, hij/zij altijd contact kan opnemen met de maatschappelijk assistent.

Bij de GSD-V staat steeds een team van maatschappelijk assistenten klaar om te helpen. Zij volgen elk een bepaalde regio op.
De begunstigde kan de verantwoordelijke maatschappelijk assistent rechtstreeks telefonisch contacteren of bereiken op de zitdagen die in zijn/haar bestuur (of in naburige gemeenten) georganiseerd worden.

Uitzonderlijk kan ook een huisbezoek plaatsvinden. De maatschappelijk assistenten zoeken samen met de begunstigde naar de beste oplossing voor de problemen die zich voordoen. Ze zijn gebonden door het beroepsgeheim en behandelen elk probleem discreet en vertrouwelijk.