Tussenkomsten in medische kosten

Aanvraag

Momenteel aanvaarden wij enkel aanvragen voor het jaar 2020. Kosten van het jaar 2020 moeten ten laatste op 31/12/2021 bij ons ingediend worden. Bundel alle kosten in 1 aanvraag en dien ze in 1 keer in.

Om kosten van het jaar 2020 in te dienen, dient de begunstigde ons verplicht volgende basisdocumenten te bezorgen:

  • inlichtingenformulier (NIEUW, per kalenderjaar!)
  • belastingbrief aanslagjaar 2020, inkomsten 2019 van de begunstigde en de partner
  • loonfiche van 2020 van uzelf en alle gezinsleden die werken bij een aangesloten bestuur (als bewijs van tewerkstelling)
  • de remgeldteller 2020 van de begunstigde, zijn/haar partner en kinderen ten laste (op te vragen bij de mutualiteit)

 

Daarnaast mag de begunstigde ons, indien gewenst, ook onderstaande kosten bezorgen, gegroepeerd voor heel 2020 wat betreft hem- of haarzelf, de partner en kinderen ten laste:

  • factuur i.v.m. OGEN (bril/lenzen of laseroperatie)
  • factuur i.v.m. OREN (hoorapparaat)
  • factuur i.v.m. TANDEN* (orthodontie, tandprothese, tandimplantaat)
  • facturen van steunzolen, pruik en/of osteopaat*

* laat de behandelaar een overzicht maken voor het volledig kalenderjaar (naam patiënt, data consultaties, omschrijving behandeling en betaalde bedragen).

 

Andere kosten of problemen?

Andere medische kosten komen niet in aanmerking, omdat deze niet erkend zijn door het RIZIV of al zijn opgenomen in de remgeldteller van de mutualiteit.
Zijn er andere (financiële) problemen? Neem dan gerust contact op met uw maatschappelijk assistent.