GOEDKOPER OP VAKANTIE MET POLLEN

De begunstigden van de GSD-V kunnen ook gebruik maken van het uitgebreid en aantrekkelijk vakantieaanbod van de vzw POLLEN. Deze vzw biedt bijzondere en aantrekkelijke voordelen aan in samenwerking met diverse touroperators.

Elk bestuur krijgt jaarlijks (rond de kerstperiode) een voorraad brochures. Geïnteresseerden kunnen de papieren vakantiebrochure vragen bij de personeelsdienst. De elektronische brochure wordt rechtstreeks verstuurd als men zich heeft geregistreerd bij Pollen of de begunstigde kan deze ook online raadplegen op de website van Pollen.

Bovenop het reeds aantrekkelijke aanbod van Pollen, kent de GSD-V nog een
vakantiepremie toe.

Deze premie bedraagt 5 euro per dag en geldt voor elk kind van de begunstigde (tot de leeftijd van 18 jaar) dat deelneemt aan een vakantie die geboekt werd via Pollen vzw.

De premie wordt bij de reservering rechtstreeks in mindering gebracht op de factuur. De toelage bedraagt maximum 50 euro per jaar en per kind.

Voor bijkomende informatie en reservaties moet u rechtstreeks contact opnemen met de vzw POLLEN via de website www.pollen.be of via het algemeen telefoonnummer 02/237 01 50 en dus niet met GSD-V.

Om toegang te krijgen tot de website dient u een registratieformulier online in te vullen.

De toegang tot deze website gebeurt via het KBO-nummer van uw bestuur (te bekomen op uw personeelsdienst).