VEELGESTELDE VRAGEN – PREMIES

 Je kan bij de GSD-V een premie aanvragen:

 • Als je trouwt of wettelijk gaat samenwonen (€ 100)
 • Als je een kind krijgt (€ 100)
 • Als je een kind (< 21 jaar) hebt met een aandoening: jaarlijks € 100
 • Als je met pensioen gaat: € 250
 • Bij het overlijden van:
  – een actief personeelslid: € 250
  – een gezinslid van een actief personeelslid: € 250

Er wordt door de GSD-V automatisch een premie toegekend in de vorm van een korting als je een vakantie boekt via Pollen: € 5/kind/dag (maximaal € 50/kind/jaar).

Het volstaat om het speciale aanvraagformulier samen met het gevraagde bewijsstuk bij ons in te dienen. Dit formulier kan je bekomen bij je personeelsdienst of via onze website (downloaden). Een gedeelte van het formulier moet door de personeelsdienst worden ingevuld.

TIP!

 

Het is ook mogelijk om de premie-aanvraag digitaal in te dienen via ons ledenportaal.

Je aanvraag moet worden ingediend binnen een termijn van maximaal 12 maanden na de gebeurtenis.

Specifieke situaties:

 • Premies voor kinderen met een aandoening kunnen het volledige kalenderjaar volgend op het jaar van de aanvraag ingediend worden.
  Bijvoorbeeld de premie-aanvraag voor 2021 moet ingediend worden vóór 31/12/2022.
 • Bij (vervroegd) medisch pensioen dient de premie aangevraagd te worden binnen de 12 maanden na de uitdiensttreding wegens pensionering, ingevolge beslissing Medex.
 • In geval van verderzetting van de tewerkstelling na het officieel pensioen dient de premie aangevraagd te worden binnen de 12 maanden na de officiële pensionering. Dus NIET wanneer het personeelslid achteraf stopt met werken.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen van de premie waarop je recht hebt. De personeelsdienst van je bestuur moet weliswaar een gedeelte van de aanvraag invullen, maar is niet verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag.

Wij kunnen helaas geen premies automatisch uitbetalen omdat wij niet over de nodige informatie beschikken om te bepalen wie er recht heeft op de premies.