VEELGESTELDE VRAGEN – Uitzonderlijke financiële tussenkomsten

Je kan een uitzonderlijke financiële tussenkomst aanvragen als je je tijdelijk in een moeilijke financiële situatie bevindt.

Een woordje uitleg hierbij:

Uitzonderlijke tussenkomst
Onze tussenkomsten zijn in principe eenmalig. Soms kan je een tweede of zelfs derde tussenkomst krijgen, maar we geven je nooit structurele (bijvoorbeeld vaste maandelijkse/jaarlijkse) tussenkomsten om inkomsten aan te vullen.

Tijdelijk
D
e GSD-V kan helaas geen structurele problemen oplossen. Als je gedurende een hele lange periode te hoge uitgaven/te lage inkomsten hebt, kunnen wij dit met een financiële tussenkomst meestal niet oplossen.
Dit wil uiteraard niet zeggen dat we in die situatie niets voor je kunnen doen. We kunnen steeds samen met jou bekijken welke oplossingen er mogelijk zijn en waar je hiervoor terecht kan. We kunnen je ook begeleiden voor een eerste afspraak bij andere instanties (OCMW, CAW…).

Moeilijke financiële situatie
Een ‘moeilijke financiële situatie’ kan veel oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld een inkomstendaling, schulden, onverwachte hoge kosten, echtscheiding…
Wij bespreken jouw persoonlijke situatie met jou en bekijken samen welke mogelijke oplossingen er zijn en welke (financiële) hulp je hierbij nodig hebt.

LET OP!

 

Als je twijfelt of je recht hebt op een financiële tussenkomst, neem dan zeker contact op met je maatschappelijk assistent(e). Hij/zij zal je met plezier de nodige uitleg geven.

Om een financiële tussenkomst aan te vragen, is het steeds nodig om een persoonlijke gesprek te hebben met één van onze maatschappelijk assistenten. Hij/zij zal met jou de situatie bespreken en uitleggen wat de mogelijkheden zijn.
Nadien maakt hij/zij een verslag op met de uitleg over je situatie en een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Het verslag is anoniem en wordt voorgelegd aan ons Beperkt Comité (bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgeversorganisatie VVSG). Dit comité beslist of er al dan niet een tussenkomst toegekend zal worden.

Je neemt hiervoor best contact op met de maatschappelijk assistent(e) die verantwoordelijk is voor jouw bestuur. Als je niet weet wie dit is, kan je dit vinden op onze website (jouw bestuur ingeven bij ‘zoek een zitdag’) of de GSD-V contacteren via mail aan info@gsd-v.be of op ons algemeen telefoonnummer 02/215 93 68. Een collega zal je dan de juiste contactinformatie geven.

Nee, de GSD-V voorziet geen leningen. Hierop worden nooit uitzonderingen gemaakt.

Nee, tussenkomsten die door ons goedgekeurd worden, hoef je later niet terug te betalen.

Nee, onze medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim en zullen je werkgever niet contacteren tenzij dit expliciet met jou wordt afgesproken of je hier zelf om bepaalde redenen om vraagt.