INFO VOOR BESTUREN

COLLECTIEVE VERZEKERING

COLLECTIEVE VERZEKERING

Ingevolge een sectoraal akkoord zijn alle lokale besturen in het Vlaams Gewest vanaf het jaar 2002 verplicht (1) een gratis “collectieve verzekering hospitalisatie / ernstige ziekte” aan te bieden aan hun personeelsleden (“hoofdverzekerden” genoemd).

Elk bestuur kan zelf een polis afsluiten met een verzekeringsmaatschappij naar keuze maar een overgrote meerderheid van de lokale besturen maakt gebruik van de collectieve verzekering die afgesloten werd tussen de Federale Pensioendienst (dienst: federale GSD) en AG Insurance.

De toewijzing aan AG Insurance geldt voor 4 jaar (vanaf 1/1/2018) en is het gevolg van een openbare aanbesteding.

De verzekerden hebben de keuze tussen een basisformule en een uitgebreide formule (inclusief éénpersoonskamer).
Naast de personeelsleden kunnen ook een aantal andere categorieën (“nevenverzekerden” genoemd) aansluiten bij deze collectieve verzekering maar zij moeten de verzekeringspremie zelf betalen. Het betreft de gezinsleden en de gepensioneerde personeelsleden.

Bijkomende informatie:

 

Procedure: loopt volledig via de personeelsdienst van het lokaal bestuur. Meer uitleg via de personeelsdienst of bij AG Insurance.

(1) Opgepast: deze verplichting geldt enkel voor de gewone personeelsleden, niet voor het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs of de uitvoerende mandatarissen.