INFO VOOR BESTUREN

COLLECTIEVE VERZEKERING

COLLECTIEVE VERZEKERING

Ingevolge een sectoraal akkoord zijn alle lokale besturen in het Vlaams Gewest vanaf het jaar 2002 verplicht (1) een gratis “collectieve verzekering hospitalisatie / ernstige ziekte” aan te bieden aan hun personeelsleden (“hoofdverzekerden” genoemd).

Elk bestuur kan zelf een polis afsluiten met een verzekeringsmaatschappij naar keuze, uiteraard mits naleving van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Sinds enkele jaren organiseert de Federale Pensioendienst (dienst: federale GSD) een overheidsopdracht om – namens de lokale besturen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel – een collectieve hospitalisatieverzekering af te sluiten.

  • Voor de periode 2018-2021 werd deze overheidsopdracht toegewezen aan AG Insurance.
  • Voor de periode 2022-2025 krijgt Ethias (in partnerschap met MedExel) de collectieve hospitalisatieverzekering gegund.

In tegenstelling tot voorgaande procedures, moesten de lokale besturen voorafgaandelijk inschrijven op deze nieuwe overheidsopdracht van de Federale Pensioendienst. Het is dus niet meer mogelijk om nu nog toe te treden tot dit raamakkoord.

De basis van voorgaande polis blijft behouden.
De verzekerden hebben de keuze tussen een basisformule en een uitgebreide formule (inclusief éénpersoonskamer).
Naast de personeelsleden kunnen ook een aantal andere categorieën (“nevenverzekerden” genoemd) aansluiten bij deze collectieve verzekering maar zij moeten de verzekeringspremie zelf betalen. Het betreft de gezinsleden, de gepensioneerde personeelsleden en de mandatarissen.

Uiteraard zijn er ook een aantal aanpassingen doorgevoerd.

U vindt meer informatie in volgende documenten:

(1) Opgepast: deze verplichting geldt enkel voor de gewone personeelsleden, niet voor het gesubsidieerd personeel van het gemeentelijk onderwijs of de uitvoerende mandatarissen.