INFO VOOR BESTUREN

WIE ZIJN WIJ?

De GSD-V werd opgericht op 26/1/2009 door de sociale partners (de VVSG en de drie vakbonden), in uitvoering van het sectoraal akkoord 2008-2013 voor de lokale sector in Vlaanderen. Ze startte als afsplitsing van de federale GSD-RSZPPO en is sinds 1 januari 2010 actief als sociale dienst die zich richt tot lokale besturen in Vlaanderen, ten voordele van meer dan 100.000 personeelsleden.

Alle (gepensioneerde) personeelsleden van de besturen die zich bij ons aansluiten,
genieten van tal van voordelen:

BEHEER GSD-V

De GSD-V wordt paritair beheerd.

Namens de VVSG

  • Christoph Van de Wiele, voorzitter OCMW Wichelen – voorzitter
  • Caroline Van der Heyden, schepen Lint
  • Maxim Donck, schepen Oostende

Namens de representatieve vakbonden

  • Mil Luyten, namens ACOD – ondervoorzitter
  • Serge Meeuws, namens VSOA
  • Christoph Vandenbulcke, namens ACV-Openbare Diensten

 

AANSLUITING

Wilt u genieten van de dienstverlening van GSD-V?
Ontdek dan alle informatie m.b.t. de aansluiting.

BEGUNSTIGDEN

De personeelsleden van de besturen, instellingen of verenigingen die bij onze dienst zijn aangesloten

Onderwijzend personeel van de besturen die hun onderwijsinstelling(en) bij de GSD-V hebben aangesloten

Uitvoerende mandatarissen en raadsleden

Brandweerlieden

WERKING

Ontdek meer over de werking van GSD-V.

VIA

Ontdek meer over de Vlaamse Intersectorale Akkoorden.

COLLECTIEVE VERZEKERING

Ontdek meer over de collectieve verzekering.