INFO VOOR BESTUREN

VIA

VIA

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social profit/nonprofit sectoren, kortweg de VIA-akkoorden genoemd, zijn van toepassing op de door Vlaanderen gesubsidieerde diensten, zoals de thuiszorgdiensten, de diensten voor kinderopvang, de instellingen voor personen met een handicap, de instellingen bijzondere jeugdzorg en de vrijetijdsdiensten in zowel de privé- als in de overheidssector.

De akkoorden voor de lokale sector komen tot stand na onderhandelingen tussen de sociale partners (de VVSG en de representatieve vakorganisaties ACOD, ACV-OD en VSOA) en de Vlaamse regering.

Het zijn de sociale partners (VVSG en de drie overheidsvakbonden) die in de VIA-stuurgroep de akkoorden uitvoeren en de inhoudelijke afspraken maken en beslissingen nemen.

GSD-V zorgt voor:

  • de verdeling van de middelen aan lokale besturen.
  • de rapportering aan de Vlaamse overheid over de besteding van de VIA-middelen.

Tot nu toe zijn er drie akkoorden waarbij middelen rechtsreeks aan besturen uitgekeerd werden: VIA3, VIA4 en vanaf 1/1/2020, VIA5.

Alle besturen die aanspraak maken op VIA middelen zouden normaliter een brief met de nodige informatie moeten ontvangen hebben. Bij twijfel of als u vragen hebt kan u contact opnemen met de VIA-coördinator (E filip.smets@gsd-v.be, T 02 211 56 89).

Voor algemene informatie verwijzen we graag naar onze informatienota.