IN DE KIJKER

Graag presenteren we ons jaarverslag 2022 met een overzicht van onze activiteiten en belangrijkste verwezenlijkingen.

Na de opgelegde beperkingen in de strijd tegen Covid-19, konden we in 2022 onze normale werking hervatten met terug méér persoonlijke contacten en vanaf het najaar ook opnieuw infosessies voor de personeelsleden.
Met onze ‘Ronde door Vlaanderen’ hebben we vorig jaar een kleine 400 contactpersonen rond de tafel gebracht om hen onze allernieuwste digitale ontwikkelingen toe te lichten. Een korte toelichting hierover kan je ook in dit jaarverslag terugvinden.