Tussenkomsten in medische kosten

Toekenningscriteria

De tussenkomsten in medische kosten zijn gebaseerd op – ruime – inkomensbarema’s. Om na te kijken of iemand in aanmerking komt voor tussenkomsten, wordt onderstaande werkwijze gehanteerd.

 

Aanslagbiljet

Om te bepalen of een personeelslid in aanmerking komt voor een tussenkomst in de medische kosten, baseren wij ons op het aanslagbiljet. We bekijken steeds de brief van het aanslagjaar dat overeenkomst met het jaar van de kosten. Wil men dus bijvoorbeeld kosten indienen van 2023, dan neemt men de belastingbrief met aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022).

 

Gezamenlijk belastbaar inkomen

Op het aanslagbiljet kijken we naar het bedrag bij ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’. Vult men samen met de partner één belastingbrief in, dan tellen we beide bedragen op. Wordt er apart een belastingbrief ingevuld, dan tellen we de bedragen van beide brieven op.

 

Gezinssamenstelling

 • Wij houden rekening met het aantal kinderen ten laste volgens het aanslagbiljet.
  Kinderen die geboren worden in het jaar van de kosten (en dus nog niet op de brief staan) worden als extra persoon ten laste bijgeteld.
 • We bekijken daarnaast ook de gezinssituatie:
  • samenwonend = samenwonend met partner, huisgenoot en/of kinderen ten laste
  • alleenstaand = alleenwonend of uitsluitend samenwonend met (stief)ouders, (stief)grootouders, (stief)broers, (stief)zussen of kinderen die niet meer ten laste zijn.

Als er sprake is van samenhuizen (co-housing zonder officieel apart adres) dan wordt dit aanzien als samenwonend. De gemeenschappelijke kosten van woonst worden immers gedeeld.

Grensbedragen

Is het gezamenlijk belastbaar inkomen (inkomsten 2022/aanslagjaar 2023) lager dan onderstaande bedragen?
Dan komt men in aanmerking voor een tussenkomst in de medische kosten van 2023.

 

Voor actieve personeelsleden

Ten laste Alleenstaande Samenwonend
  € 45.000,00 € 65.000,00
 • 1 kind
  € 66.750,00
 • 2 kinderen
  € 68.500,00
 • 3 kinderen
  € 70.250,00
 • 4 kinderen
  € 72.000,00
 • 5 kinderen
  € 73.750,00

Voor gepensioneerde personeelsleden

Ten laste Alleenstaande Samenwonend
  € 35.000,00 € 50.000,00
 • 1 kind
  € 51.750,00
 • 2 kinderen
  € 53.500,00
 • 3 kinderen
  € 55.250,00
 • 4 kinderen
  € 57.000,00
 • 5 kinderen
  € 58.750,00